Hantverksföreningen Halmstad

Halmstads Hantverks- och Industriförening

Föreningen har anor från den tiden då hantverket var en tradition. Utvecklingen har nu gått framåt och om någon har tradition att se tillbaka på så är det hantverkarna.