Program Hösten 2019

 Program 2019 – Hantverks- och Industriföreningen


Östras Bröd Skansgatan 28 Aug 18.00

Hafi Hallands Fruktindustrier Getinge 18 Sep 18.00

I Am Coffee Slotsmöllam 16 Okt 18.00

Höganäsbolagen (fd Halmstad Järnverk) 21 Nov 18.00

Glöm inte alla förmåner som ingår i ditt medlemskap. Kontakta Hantverkarnas Riksorganisation när du har frågor, funderingar eller problem. Vid enklare juridiska spörsmål har du möjlighet att få hjälp utan extra kostnad. Förmånliga försäkringsavtal, bonusavtal med Schenker mm. Alla förmåner publiceras i tidningen Hantverket som utkommer ca 4 gånger/år med reportage om småföretagare, utbildningar och annat av intresse för hantverkare och småföretagare.  Du som är intresserad av försäkringar och andra förmåner gå in och läs om Hantverkarnas Försäkring på www.hantverkarna.se samt info@hantverkarna.se. Tel 040-25 40 95. Väl mött! Styrelsen.