Gesäll & Mästarbrev

Utbildningsfrågor

Utbildningsfrågor handlägger föreningen i samarbete med Arbetsförmedlingen,
Länsarbetsnämden och Arbetsmarknadens parter.

Gesäll och Mästarbrev

Med nya Sveriges Hantverksråd samarbetar föreningen i frågor rörande gesäll och mästarbrev.

Gesäll och Mästarbrev är bevisen för yrkesskicklighet och garantier för ett välgjort hantverksarbete.
Gesällbrev tilldelas efter det att prov har gjorts och godkänts inför branschorganisation.
Mästarbrev tilldelas enligt lag om mästarbrev för hantverkare. 1995 utfärdades en lag om mästarbrev för hantverkare.

Har man som kund inte tidigare haft kontakt med en hantverkare bör man fråga om hantverkaren innehar gesäll eller mästarbrev.

Vi medverkar även till utbildning i kunskaper som krävs, utöver yrkeskunskap, för att erhålla mästarbrev.

Bilden visar ett Mästarbrev
Klicka för att se förstoring